© 2018 Datia Barsheshet.

דתיה ברששת
עובדת סוציאלית תעסוקתית

תעסוקה מיטבית- לקידום רווחה והתפתחות אישית, 
לקידום חברה צודקת וקהילה אחראית.

אודות

דתיה ברששת מרצה, מנחה, יועצת ופועלת לקידום התעסוקה בקרב אוכלוסיות המודרות משוק העבודה ולמצויים במשבר תעסוקתי.

מכהנת כיו"ר משותף, לצד פרופסור ג'וני גל, במרכז האקדמי לפיתוח העבודה הסוציאלית התעסוקתית, המשותף לאוניברסיטה העברית ולארגון בעצמי.
דתיה מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, מדריכה ומכשירה עובדים סוציאלים תעסוקתיים ומייעצת לחברות עסקיות ולארגונים חברתיים ברחבי ישראל, המשלבים פיתוח תעסוקה באסטרטגיית הפעולה שלהם.
דתיה מביאה לתהליכים, אותם היא מלווה, את נסיונה העשיר בפיתוח ובניהול תכניות ומיזמים לקידום תעסוקה. בין תפקידיה בעולם העסקי החברתי: סמנכ"ל עמותת "בעצמי", מנהלת ומקימת תכנית "תעסוקה לרווחה", מנהלת "מעברים" נגב צפוני, סמנכ"ל חברת "קריירה" ועוד.
דתיה בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בניהול בהתמחות במשאבי אנוש.


למה עבודה סוציאלית תעסוקתית?
עבודה סוציאלית תעסוקתית עוסקת בשילובן של אוכלוסיות מודרות ומועטות הזדמנויות בשוק העבודה לצורך קידום רווחתן במכלול היבטים.
תפיסת תפקיד העובד הסוציאלי התעסוקתי כולל הכרה כי שילוב בעבודה מיטבית מהווה מחד- תוצאה הכרחית לקידום רווחת הפרט, ומאידך משאב בתהליך התפתחות אישית, משפחתית וקהילתית. תוצאות ליווי העו"ס התעסוקתי יושגו בתום תהליך משמעותי אצל הלקוח (רגשי, קוגניטיבי והתנהגותי), תוך ראיית מכלול נסיבות חייו, הכרות עם צרכיו ומאפיניו האישיים וחיבור למימדים חברתיים, משפחתיים וקהילתיים.
העבודה הסוציאלית התעסוקתית נותנת ביטוי עמוק לערכי העבודה הסוציאלית הבסיסיים באמצעות סיוע לאוכלוסיות מעוטות הזדמנויות להשתלב בעולם העבודה. היא פועלת להגברת הצדק החברתי בהתמודדות על משאבים כלכליים וחברתיים ועל מחויבות לצדק חברתי, שוויון ערך האדם, העצמה וחופש ממחסור.